Pollennotiser http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser.4.314e02dd13d69872ec06f.html Notiser om pollenläget i landet sv © Palynologiska laboratoriet 2012. Pollenprognosen får endast användas för privat bruk. Allt annat användande fordrar tillstånd. SiteVision 4.5.0.2 Fri, 15 Feb 2019 09:19:03 +0100 Mätstart i Stockholm Sedan slutet av december har pollenfällan i Stockholm varit avstängd. Nu när det är mildväder igen har vi startat mätningarna för säsongen. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2019/matstartistockholm.5.356ec11d1679f9f9db1c112a.html Tue, 04 Dec 2018 08:43:22 +0100 Milt väder och hasselpollen I Stockholm har vi fortfarande pollenfällan igång men några pollen har vi inte lyckats fånga. Men det är inte omöjligt att det finns enstaka hasselbuskar i blom. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2018/miltvaderochhasselpollen.5.2b4ec954165e8746b3ade00e.html Thu, 16 Aug 2018 12:59:02 +0200 Björk i augusti I år har många björkar lidit av torkan och löven är bruna och har redan fallit av. Även björkarnas frön mognade tidigt. Normalt mognar björkens frön i augusti och yr omkring med vinden. Vid trottoarkanten samlas de i drivor och man får sopa av dem från trädgårdsmöblerna. I samband med detta förekommer också låga halter av björkpollen i luften. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2018/bjorkiaugusti.5.3066dcc41651b542f94107e4.html Fri, 25 May 2018 14:50:45 +0200 Dags att summera björkpollensäsongen Det förekommer ännu björkpollen i luften men hur mycket björkpollen är det som har uppmätts hittills? http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2018/dagsattsummerabjorkpollensasongen.5.233f1fac16377f3adae324d2.html Wed, 09 May 2018 15:50:21 +0200 Pollenrapporter ifrån vårt avlånga land Efter en osedvanligt kall och trögstartad vår så blommar lite av varje just nu - björk, viden, ek, bok och gräs. Björkblomningen avancerar norrut och ifrån Västkusten och Skåne rapporteras det om gräspollen. Björken producerar stora mängder pollen i år, vilket många allergiker känner av ordentligt. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2018/pollenrapporterifranvartavlangaland.5.2c0106a4162da5fbcdaa2c16.html Fri, 13 Apr 2018 15:32:51 +0200 Alblomningen avancerar norrut och sälg är näst på tur Länge har det varit lugnt, mest enstaka pollen i fällorna. Säkert har allergiker träffat på några al- och hasselpollen också under februari och mars. Men nu under andra veckan i april har det kommit mer - och mer ska det bli. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2018/alblomningenavancerarnorrutochsalgarnastpatur.5.3462f76c16281c50be062997.html Fri, 16 Feb 2018 13:04:42 +0100 Start för pollensäsongen Så här års är det ofta hit och dit med temperaturerna. Kommande vecka blir det kallare i hela landet. När det blir kallt igen kan hasseln ”stänga av” sin påbörjade blomning. Samtidigt är det en stor fördel om man startar stationerna för pollenmätningar så tidigt som möjligt. För när det plötsligt blir mildväder så sätter blomningen snabbt igång. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2018/startforpollensasongen.5.369cd3ee1613ddb647135d34.html Fri, 05 Jan 2018 11:51:49 +0100 Hasselpollen i luften Snö och kyla eller plusgrader och hög luftfuktighet - oavsett vilket väder så innebär vintermånaderna att pollen inte sprids särskilt effektivt. När pollenhalterna ökar och förutsättningarna för effektivare spridning gör att pollenkornen når fram till pollenfällorna startar vi mätsäsongen. Däremot hittar de allra första pollenkornen till känsliga näsor redan nu! http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2018/hasselpolleniluften.5.66a11cc015ff463eec879f66.html Tue, 26 Sep 2017 16:30:36 +0200 Fjärrtransport av malörtsambrosia Det gångna veckoslutet noterades pollen från malörtsambrosia i flera av våra pollenfällor. Dessa pollen har transporterats med vinden från blomningen som pågår i Sydeuropa. En hel del gråbopollen har också följt med luftströmmarna. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2017/fjarrtransportavmalortsambrosia.5.2a85cf3215e50a710563f272.html Mon, 10 Jul 2017 16:03:09 +0200 Gräsblomningen fortsätter och gråboblomningen närmar sig Den senaste tiden har kyliga dagar och regn varvats med värme och soldagar. Gräspollenhalterna har varierat allt från låga halter till höga halter och ibland till och med mycket höga halter inom loppet av bara några få dagar. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2017/grasblomningenfortsatterochgraboblomningennarmarsig.5.4a8bf74015c9db7e5964f3f4.html Fri, 19 May 2017 15:37:41 +0200 Boken blommar i Sydsverige Våra stationer i södra och mellersta Sverige har rapporterat om blommande bokbestånd den senaste veckan. Just nu blommar boken i hela sitt utbrednings­område. Det ser ut som om bokens blomning blir ovanligt riklig i år. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2017/bokenblommarisydsverige.5.7366cdd015bf11922fd1b335.html Wed, 19 Apr 2017 16:00:49 +0200 Björkpollen i luften Det är inte direkt någon värme i sikte så björkblomningen kan inte riktigt ta fart, men har på sina håll smugit igång. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2017/bjorkpolleniluften.5.3daaaf8615b75d671ae9b15.html Fri, 17 Mar 2017 16:14:57 +0100 Pollensäsongen är i gång! Pollen från hassel och al förekommer nu i Götaland, nästan hela Svealand samt i södra Norrland och höga halter av alpollen har uppmätts hos några av landets mätstationer de senaste dagarna. http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2017/pollensasongenarigang.5.3056b997159c837b2779be50.html Wed, 04 Jan 2017 16:46:06 +0100 Hasselpollen i luften Oavsett om det är snö och kyla eller några plusgrader är det ännu för kallt för att pollen ska hitta till pollenfällorna. Däremot hittar de allra första pollenkornen till känsliga näsor redan nu! http://pollenrapporten.se/ompollen/notiser/notiser2017/hasselpolleniluften.5.70870a2a15945616c4611ff1.html