Pollenprognos Stockholm http://pollenrapporten.se/prognoser/stockholm.4.549d670913d8d81d158347.html Senaste prognosen från mätstationen i Stockholm sv Palynologiska laboratoriet. Pollenprognosen får endast användas för privat bruk. Allt annat användande fordrar tillstånd. SiteVision 4.3.2.2 Senast uppmätta halter Under torsdagen uppmättes låga halter av pollen från al, björk och hassel samt måttliga halter av pollen från alm. Nästa uppdatering: måndag 23 april Fri, 20 Apr 2018 09:05:44 +0200 http://pollenrapporten.se/prognoser/stockholm/stockholm2018/dagenspollenprognos20180420.5.2c0106a4162da5fbcda47f1.html