Pollenprognos Stockholm http://pollenrapporten.se/prognoser/stockholm.4.549d670913d8d81d158347.html Senaste prognosen från mätstationen i Stockholm sv Palynologiska laboratoriet. Pollenprognosen får endast användas för privat bruk. Allt annat användande fordrar tillstånd. SiteVision 4.5.0.2 Senast uppmätta halter Senast uppmättes låga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen. Mögelsporerna Cladosporium och Alternaria förekom i låga halter. Nästa uppdatering: fredag 20 juli. Thu, 19 Jul 2018 09:00:25 +0200 http://pollenrapporten.se/prognoser/stockholm/stockholm2018/dagenspollenprognos20180719.5.c97e71c164148f548e54c5b.html