Pollenprognos Stockholm http://pollenrapporten.se/prognoser/stockholm.4.549d670913d8d81d158347.html Senaste prognosen från mätstationen i Stockholm sv Palynologiska laboratoriet. Pollenprognosen får endast användas för privat bruk. Allt annat användande fordrar tillstånd. SiteVision 4.5.0.2 Senast uppmätta halter De senaste dagarna har låga halter av pollen från gräs och gråbo uppmätts. Mögelsporerna Cladosporium och Alternaria uppmättes senast i låga halter. Detta var säsongens sista pollenprognos. Tack för i år och vi hoppas på återseende 2019! Mon, 01 Oct 2018 10:44:00 +0200 http://pollenrapporten.se/prognoser/stockholm/stockholm2018/dagenspollenprognos20181001.5.2b4ec954165e8746b3a24c63.html