Pollenprognos Stockholm http://pollenrapporten.se/prognoser/stockholm.4.549d670913d8d81d158347.html Senaste prognosen från mätstationen i Stockholm sv Palynologiska laboratoriet. Pollenprognosen får endast användas för privat bruk. Allt annat användande fordrar tillstånd. SiteVision 4.5.0.2 Senast uppmätta halter De senaste dagarna har låga halter av pollen från malörtsambrosia uppmätts. Mögelsporerna Cladosporium och Alternaria uppmättes senast i låga halter. Nästa uppdatering: fredag 28 september. Fri, 21 Sep 2018 10:49:58 +0200 http://pollenrapporten.se/prognoser/stockholm/stockholm2018/dagenspollenprognos20180921.5.2b4ec954165e8746b3a87c2.html