Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Gråbo i blom

Gräspollenhalterna avtar och det är nu på de flesta håll i landet ganska liten risk för att det ska bli höga halter gräspollen. I stället tar nu gråbon som redan har inlett sin blomning över. Den blommar i hela sitt utbredningsområde med åtminstone några exemplar. På sina håll har blomningen tagit ordentlig fart.

Gråbo. Foto: Pia Östensson

Gråbo. Foto: Pia Östensson

Höga halter lokalt

Nu blommar gråbo i hela landet, några exemplar har blommat ett tag, men värmen som varit har satt fart på blomningen och mängden gråbopollen ökar i luften. Än så länge är det mestadels låga halter som har uppmätts vid våra stationer. Man ska dock vara uppmärksam på att det lokalt vid större bestånd av blommande gråbo kan vara tillräckligt höga halter för att besvära allergiker.

Rensa bort

Bilden av gråbo visar en närbild av de oansenliga blommorna, för pekaren över bilden för att se hela växten som är drygt meterhög. Gråbo växer bl.a. gärna på skräpmark, i dikesrenar och längs stränder, kring städer och samhällen. Pollenproduktionen är stor och mest pollen sprids i växtens närhet och därför är det av stor vikt att hålla efter gråbo nära lekplatser och skolor.

Minskande gräspollenhalter

Många av de gräsarter som producerar mycket pollen har nu blommat färdigt och halterna av gräspollen minskar. Det finns dock några senblommande arter så som Molinia caerulea - blåtåtel och Phragmites australis - vass som spär på halterna av gräspollen. Speciellt blåtåteln kan släppa mycket pollen och i närheten av större bestånd kan halterna bli höga.

Sidan uppdaterad 2016-08-04