Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Gräsen fortsätter att blomma

När mikoskoppreparaten från midsommarhelgens pollenprover nu är analyserade och räknade framgår att de högsta gräspollenhalterna uppmättes i Östersund.

Timotej. Foto: Pia Östensson

Timotej. Foto: Pia Östensson

Det blir alltid en viss eftersläpning innan alla prover har hunnit gås igenom efter en långhelg. Först ska pollenfällorna runt om i landet vittjas, de insamlade pollenproverna ska i vissa fall skickas med post till respektive analyslab och proverna ska sedan gås igenom. Den klibbiga tejp där pollenkornen fastnar studeras i mikroskop och varje pollenkorn identifieras och räknas.

Allt från låga till höga halter av gräspollen

Under midsommarhelgens varierande väder uppmättes allt från låga gräspollenhalter ena dagen till höga halter nästa dag. I Östersund bjöd söndagen på helgens högsta halter i landet, 154 gräspollen - vilket innebär mycket höga halter.

Sidan uppdaterad 2016-07-01