Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Mycket höga halter gräspollen

I södra Sverige har mycket höga halter av gräspollen noterats de senaste dagarna. Den höga värmen har gett ovanligt höga halter så här tidigt på säsongen.

Dactylis glomerata - hundäxing. Foto: Pia Östensson

Dactylis glomerata - hundäxing. Foto: Pia Östensson

Hundäxing är ett gräs som procducerar stora mängder pollen och nu blommar det för fullt.

Flera toppar i gräsblomningen

I och med att det har varit varmt så har gräsblomningen kommit i gång ordentligt och halterna av gräspollen har stigit till höga och mycket höga nivåer lite tidigare än vanligt. Med ostadigare väder är säkert kulmen nådd i den här toppen av i gräsblomningen. Men fler arter av gräs står på tur, bland annat timotej. De olika gräsarterna fortsätter att blomma under hela barmarkssäsongen och flera av de tidiga arterna kan blomma igen efter klippning och slåtter.

Fortfarande björkpollen i norr

I norra Sverige förekommer fortfarande pollen från björk men halterna sjunker nu även där.

.. och tallpollen

Nu blommar tallarna som mest intensivt i Norrland medan den värsta perioden är över i landets södra halva. När tallarna släpper sina pollen, blir allt täckt av ett gult damm. Tallens pollen är stora men de är också alltid väldigt många.

Sidan uppdaterad 2016-06-09