Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Vad är det som blommar nu?

I Norrland är björkblomningen i full gång och i södra Sverige blommar ekarna. Båda dessa arter bidrar med att det nu är höga pollenhalter i nästan hela landet. Dessutom smyger nu gräsen i gång med sin blomning i södra Sverige och en lång period av gräspollen väntar framöver. Och vänta med att måla om för nu inleder tallen snart sin blomning och allt kommer att täckas av det gula pollendammet.

Alopecurus pratensis - ängskavle. Foto: Pia Östensson

Alopecurus pratensis - ängskavle. Foto: Pia Östensson

Fortfarande full fart på björken

Björken blommar nu som mest i nästan hela Norrland och vid uppehållsväder får man här räkna med höga till mycket höga halter av björkpollen.

I södra Sverige är björkblomningen så gott som över. Även om de flesta björkar blommat färdigt finns några som fortfarande släpper pollen. Men halterna håller sig nu mestadels på låga till måttliga nivåer.

Ekblomning

Ekarna blommar i nästan hela dess naturliga utbredningsområde vilket i Sverige är upp till den biologiska norrlandsgränsen, Limes Norrlandicus. Denna gräns sträcker sig från södra Värmland och upp mot Gästrikland.

På flera håll har det uppmätts höga halter och det får vi räkna med några dagar till, åtminstone in på början av nästa vecka. Är du allergisk mot björkpollen och du fortfarande känner av din pollenallergi kan det vara eken som spökar. Allergenerna hos ek och björk är nämligen mycket lika.

Lång säsong

Nu har gräsen börjat blomma, ängskavle och vårbrodd är några av de tidiga arterna. Det är framför allt ängskavle som sprider mycket pollen så här i början av grässäsongen. I närheten av områden med högt gräs kan det bli så pass höga halter att gräsallergiker nu börjar reagera. En annan art som är på gång och dessutom släpper mycket pollen är hundäxing men det verkar dröja några dagar innan den är i full blom.

De olika gräsarterna fortsätter sedan att blomma under hela barmarkssäsongen. Oftast är de höga halterna av gräspollen som mest omkring midsommar, i år ser det dock ut som gräspollentoppen kan komma något tidigare.

Gult damm överallt

Granen har blommat ett tag och snart är det dags för tallen. När tallarna släpper sina pollen, blir allt täckt av ett gult damm. Tallens pollen är stora men de är också alltid väldigt många. Därför kan man räkna med att det gula dammet snart täcker allt som finns utomhus. Ett tips för de närmaste två veckorna, undvik att måla om ditt hus och dina trädgårdsmöbler.

Sidan uppdaterad 2016-05-23