Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollensäsongen är i gång!

Pollen från hassel och al förekommer nu i Götaland, nästan hela Svealand samt i södra Norrland och höga halter av alpollen har uppmätts hos några av landets mätstationer de senaste dagarna.

Klibbal. Foto: Pia Östensson

Klibbal. Foto: Pia Östensson

Hassel

På vissa platser i landet har hasseln blommat sedan länge men inleder nu sin blomning i nästan hela sitt naturliga utbredningsområde.

Hasseln är en sydlig art och förekommer i Sverige framför allt upp till en linje sträckt från Dalälven, ned mot norra Vänern och vidare mot Strömstad. Enstaka förekomster har dock rapporterats så högt upp som vid Balberget nordväst om Umeå.och vidare mot Strömstad. Enstaka förekomster har dock rapporterats så högt upp som vid Balberget nordväst om Umeå.

Gråal

Gråalen är en annan tidigblommande art. Den är å andra sidan nordlig men återfinns i hela Sverige, i söder ofta som planterad. I Stockholm och i Blekinge sågs den blomma redan i februari. Den nordligaste blomningsrapporten är strax norr om Sundsvall från den 13.e mars.

Senaste veckan har alpollen uppmätts i höga halter vid flera av våra mätstationer, exempelvis Sundsvall, Borlänge, Forshaga och Gävle.

Klibbal

Klibbalen blommar senare än både hassel och gråal men i Skåne har blomningen pågått ett tag medan det är först nu de börjar sätta fart i andra delar av sitt utbredningsområde och några dagars värme kan ytterligare sätta fart på blomningen. I Stockholm har vi i dag, 17:e mars sett de första klibbalarna släppa pollen.

Klibbalen är liksom hasseln en sydlig art men förekommer ända upp till Bottenviken, framför allt längs med kusten. Den trivs på fuktiga platser, gärna i kanten av sjöar och vattendrag.

Sidan uppdaterad 2017-03-21