Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Du är här:

Hässleholm

Prognos för Hässleholm idag:

Alm
Måttliga halter
Björk
Måttliga till höga
Sälg/vide
Låga till måttliga
Al
Låga halter
Hassel
Låga halter
  • Prognos för perioden fredag 20 - måndag 23 april Vi väntar måttliga till höga halter av, främst fjärrtransporterat björkpollen från fredag till söndag samt låga till måttliga halter under måndagen. Almen väntas nå måttliga halter under fredagen och därefter sjunkande till låga till måttliga halter under lör- och söndagen och låga halter under måndagen. Vide väntas nå låga till måttliga halter fram till söndag och låga halter på måndag. Av al och hassel väntas låga halter hela prognosperioden.

    Senast uppmätta halter Senast uppmättes måttliga halter av videpollen och låga halter av pollen från al och alm. Fjärrtransporterade björkpollen förekom i låga halter.Nästa uppdatering: måndag 23 april

Om mätstationen

Mätstationen i Hässleholm drivs i regi av Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med medel från Region Skåne.

Sydsvenska pollenprognoserna finns också på Koll på Pollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillsammans med en Skånsk pollendagboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om sydliga mätstationer

Sidan uppdaterad 2018-02-15

Använda våra prognoser?

Om du vill använda sajtens prognoser, kartor eller grafer, kontakta oss först.

Prognos på mobilen

pollenrapporten.se funkar bra på smartphone, läsplatta och vanlig dator.

Sidan uppdaterad 2018-02-15