Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Jönköping 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm och sälg och viden

Mätstart:

Al, björk och ek

Mätstart:

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Grafen visas när säsongen har startat.

En, gran och tall

Grafen visas när säsongen har startat.

Sidan uppdaterad 2018-02-02