Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 21-23 april

Risknivåer

Björk

Riskkarta 1

Al

Riskkarta 2

Alm

Riskkarta 3
  • Fjärrtransport av björkpollen


    I Sverige har björkblomningen inte startat ännu men björkpollen transporteras med vinden från blomningen på kontinenten och halterna av björkpollen kan under perioden bli höga i södra Sverige. Alens blomning är över eller i avtagande i söder samtidigt pågår eller inleds den norröver. Sälg och viden har inlett sin blomning i Götaland och delar av Svealand. I skyddade lägen har almblomningen inletts.

    Björk I Sverige finns ännu inga björkar i blom men på kontinenten blommar björken och vindar söderifrån för med sig björkpollen upp över Sverige. I hela Götaland, i södra Svealand samt i delar av mellersta Sveland råder under prognosperioden en stor risk för höga halter av björkpollen. Norr däröver upp mot Gävle och delar av Dalarna är risken förhöjd.Al I delar av mellersta och norra Svealand samt i stora delar av södra och mellersta Norrland är risken stor för att halterna av alpollen ska bli höga. I södra Svealand och mellersta Götaland råder nu endast en förhöjd risk för att alpollenhalterna ska bli höga. I södra Götaland är risken liten för att halterna ska bli höga.Alm Alm blommar i skyddade lägen i Götaland samt i delar av södra Svealand och under helgen kommer fler almar i blom. Risken att halterna av almpollen ska bli höga är stor i södra Sveland och i norra Götaland. I resterande Götaland samt i delar av södra och mellersta Svealand råder förhöjd risk. I hela Norrland samt i norra Svealand är risken liten för att halterna av almpollen ska bli höga.Sälg/Vide I Götaland och i delar av Svealand har sälg och viden inlett sin blomning och lokalt intill blommande exemplar finns en förhöjd risk för att halterna av videpollen kan bli höga.Hassel Det finns fortfarande hasselbuskar som blommar i utbredningsområdets nordligare delar, främst i östra Svealand, längs nedre Norrlands kustland samt lokalt i Dalarna. Risken för höga halter är liten.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2018-04-20