Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 27-29 juni

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Björk

Riskkarta 2

Viden

Riskkarta 3
 • Lågtrycksområdet består och pollenhalterna hålls nere


  Det ostadiga väderläget håller i sig. Därför är pollenhalterna överlag måttliga i hela landet. Samtidigt pågår gräspollensäsongen för fullt så vid uppehållsväder finns stor risk för höga halter av gräspollen i Götaland, Svealand och i delar av södra Norrland. I norr är fortfarande säsongen för björk- och videpollen igång.

  Gräs Nu blommar många olika grässorter för fullt och trots att det under prognosperioden passerar ett par regn på olika platser är det ändå stor risk för att det vid något tillfälle blir höga halter av gräspollen i luften. Störst är risken i Götaland, Svealand samt delar av södra Norrland. Även i norra Norrlands kust- och inland kan det lokalt finnas en förhöjd risk för höga halter, då främst i närheten av större gräsbestånd.Björk
  I fjällnära områden i Norrlands inland pågår björkblomningen och med vinden sprids björkpollen över främst norra Norrland och risken för att björkhalterna ska nå höga nivåer bedöms vara förhöjd.
  Sälg och viden
  De flesta arter av viden är överblommande i södra Sverige. I landets norra delar finns fortfarande olika viden som blommar. I fjälltrakterna kan det lokalt finnas en förhöjd risk för höga halter av videpollen, i övriga Sverige är risken liten.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2017-06-26