Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Gråbo

Riskkarta 2
Riskkarta 3
 • Detta är säsongens sista pollenprognos


  Fortfarande kan allergena pollen förekomma en tid framöver. Det är främst pollen från senblommande gräs men också gräs som har slagits eller klippts som kan hinna växa upp igen för en ny blomning. Under de senaste veckorna har endast låga halter noterats. Få är också de gråbopollen som registrerats den senaste tiden. Några mätstationer fortsätter sina mätningar några veckor till för att hålla uppsikt på eventuell fjärrtransport från kontinenten av pollen från malörtsambrosia.

  Gråbo Fortfarande finns det exemplar av gråboplantor som blommar, risken är dock liten att halterna av pollen från gråbo ska bli höga så här sent på säsongen.Gräs
  Fortfarande finns flera gräsarter som blommar men så här i slutet av sommaren och under tidig höst är halterna av gräspollen dock mestadels låga, det vill säga det är liten eller ingen risk för att halterna ska bli höga.

  Malörtsambrosia
  Enstaka pollen från malörtsambrosia har noterats vid ett par av landets mätstationer. Risken för höga halter här i landet är vanligtvis liten. Frön från malörtsambrosia kan bl.a. förekomma i fågelfröblandningar och därför kan man hitta plantor under fågelmatarställen. I Sverige blommar malörtsambrosian sent eftersom den behöver ett visst antal mörka timmar per dygn för att blomningen ska sätta igång. Malörtsambrosian är vindpollinerad och producerar stora mängder pollen. Ibland kan fjärrtransport av pollen från malörtsambrosia nå Sverige från Centraleuropa där blomningen nu är i full gång.

  Vi på Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet vill tacka för denna säsong och hoppas på återseende någon gång i månadsskiftet februari / mars 2019

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2018-08-31