Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1


Riskkarta 2


Riskkarta 3
  • Pollen kan fortfarande förekomma


    Allergena pollen kan förekomma en tid framöver. Det är främst pollen från senblommande gräs men också gräs som har slagits eller klippts som kan hinna växa upp igen för en ny blomning. Några mätstationer fortsätter sina mätningar under september för att hålla uppsikt på eventuell fjärrtransport från kontinenten av pollen från malörtsambrosia.

    Vi på Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet vill tacka för denna säsong och hoppas på återseende någon gång i månadsskiftet februari / mars 2018

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2017-09-26