Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 19 - 23 april

Risknivåer

Björk

Riskkarta 1

Al

Riskkarta 2

Sälg och viden

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

  • Påsken bjuder på sol och björkpollen


    Höga halter av björkpollen har noterats i pollenfällorna i sydvästra Sverige där många björkar inlett sin blomning och här råder också stor risk för mycket höga björkpollenhalter under påskhelgen. Mot slutet av påsken råder det stor risk för höga halter även över de inre delarna av Götaland, södra Svealand och Gotland.

    Björk Under påsken kommer björkar att börja blomma över hela Götaland och sydliga delar av Svealand. Störst risk för höga eller mycket höga halter råder i Västsverige. Mot slutet av helgen råder stor risk för höga halter av björkpollen över södra Uppland och södra Värmland. I ett område norr därom, upp över Gästrikland och södra delarna av Dalarna finns samtidigt en förhöjd risk för höga halter. I resterande Sverige är det fortfarande liten risk för att björkpollenhalterna ska bli höga.Al Lokalt kan det fortfarande finnas en förhöjd risk för höga halter av alpollen, främst i delar av norra Norrland.Sälg och viden Blomningen hos sälg och olika videarter avancerar norrut och i den direkta närheten av blommande träd finns det lokalt en förhöjd risk för höga halter. I södra Sverige avtar nu risken för höga halter.Avenbok Pollen från avenbok har tidigare inte uppmätts i så stor utsträckning men har i år noterats i större mängder i framförallt Malmö. Pollen från avenbok kan orsaka besvär hos personer som är känsliga för björk- eller hasselpollen.Alm Blomningen hos alm går mot sitt slut och det råder liten risk för höga halter.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2019-04-18