Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 21 - 25 juni

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Björk

Riskkarta 2

Viden

Riskkarta 3
  • Midsommarregn ger efterlängtad pollenpaus


    Nu blommar många olika gräsarter för fullt och trots att det under prognosperioden väntas ostadigt väder åtminstone på midsommarafton på olika platser i vårt avlånga land är det ändå stor risk för att det vid längre perioder av uppehållsväder kan bli höga halter av gräspollen, framför allt i områden med mycket gräs. De tidigaste arterna har blommat färdigt, något snabbare än vanligt på grund av värmen. Timotej som är ett välkänt och vanligt gräs och ett av de stora pollenproducerande gräsen är exempel på gräs som nu är i blom.

    Gräs Regn sänker pollenhalterna tillfälligt, oftast till låga halter eller ingen pollenförekomst alls vid rikligare regnmängder. Därefter kan halterna åter stiga. Kartbilden visar situationen vid längre perioder av uppehållsväder. I Götaland, Svealand, i södra och mellersta Norrlands inland samt längs Norrländska kustlandet råder vid uppehållsväder stor risk för höga halter av gräspollen. I fjälltrakterna och norra Norrland kommer allt fler gräsarter i blom och där finns det en förhöjd risk för höga halter i områden med mycket gräs.Björk
    I fjälltrakterna och i delar av Norrlands inland kan det lokalt finnas en förhöjd risk för höga halter av björkpollen. I resten av Sverige finns det inte längre någon risk för att det ska bli höga halter björkpollen.Sälg/Vide Lokalt intill blommande buskar av viden kan det fortfarande finnas en liten risk för höga halter av videpollen i landets norra delar.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2018-06-20