Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 29 april - 2 maj

Risknivåer

Björk

Riskkarta 1

Sälg

Riskkarta 2

Al

Riskkarta 3
 • Med värmen avancerar björkblomningen


  Björkblomningen avancerar norrut i Götaland och Svealand och framförallt när vi under helgen kommer in i maj månad finns en stor risk för höga björkpollenhalter upp till Värmland, Västmanland och Uppland. Norr därom finns en förhöjd risk för höga halter.

  Björk
  När temperaturen stiger från söndagen och framåt finns stor risk för höga björkpollenhalter i hela Götaland samt i sydvästra och östra Svealand. I gynnade lägen har björkar stått redo att börja släppa pollen sedan minst någon vecka tillbaka. Med värmen kommer nu snabbt flertalet björkar igång med sin blomning även i områden som vanligen är lite kallare. Dessutom sprids pollen med vinden från blomning i närliggande områden. Det finns också en förhöjd risk för att halterna kan bli höga mot slutet av perioden längs södra Norrlandskusten och i södra Dalarna.
  Sälg och Viden
  Fortfarande pågår blomningen av olika arter av viden i södra Sverige och sälg och viden blommar även längre norrut. Det finns en förhöjd risk för höga halter av pollen intill blommande bestånd.
  Al
  Risken för höga halter av alpollen minskar men fortfarande finns vid uppehållsväder en förhöjd risk för höga halter av alpollen där blomningen pågår i mellersta och norra Norrlands inland.
  Bok
  Låga halter av fjärrtransporterat pollen från bok kan börja förekomma i Sydsverige.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2017-04-28