Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 28 - 30 maj

Risknivåer

Björk

Riskkarta 2

Gräs

Riskkarta 1

Ek

Riskkarta 1

Björk

I norra Norrland samt delar av södra Norrlands inland råder fortfarande stor risk för höga björkpollenhalter. I de Norra fjälltrakterna är det främst är fjärrtransporterat björkpollen som kan förekomma och risken för höga halter är här förhöjd. I landets södra delar råder nu liten risk för att björkpollenhalterna ska bli höga.

Gräs

Under helgen passerar regnområden över landets södra delar och det innebär att det just då råder liten risk för höga gräspollenhalter. När vädret blir stabilare i början på nästa vecka kommer många gräs att blomma och finns det en förhöjd risk för att gräspollenhalterna kan bli höga i varma lägen med ängsmarker. Den förhöjda risken för höga halter gäller främst södra Götalands kuster och lokalt även områden kring Mälardalen och Ostkusten. I sydvästra Skåne råder framemot måndagen stor risk för höga halter.

Ek

Blomningen i ekens naturliga utbredningsområde har passerat sin kulmen och det råder nu liten risk för att ekpollenhalterna ska bli höga.

Sälg och Viden

I Norrlands kust- och inland blommar olika arter av viden samt sälg, och intill blommande buskar finns en förhöjd risk för att halterna kan bli höga. I Syd- och Mellansverige är det nu pilar inom samma växtsläkte som blommar men risken för höga halter är liten.

Tall och gran

Gran och framförallt tall blommar i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten och ger sig till känna genom det gula damm som kan ses på de flesta ytor utomhus samt som en gul sörja kanten på vattendrag.


Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2016-05-27