Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 28-29 mars

Risknivåer

Al

Riskkarta 1

Alm

Riskkarta 2

Hassel

Riskkarta 3

Stor risk för höga halter av alpollen vid uppehållsväder

Det råder fortsatt stor risk för höga alpollenhalter i Götaland och Svealand men störst risk för höga halter råder längs södra Norrlands kustland.

Al

Längst i söder avtar nu alblomningen och risken för att halterna ska bli höga är liten eller förhöjd. I övriga Götaland samt i östra och sydvästra Svealand finns främst under tisdagen fortsatt stor risk för höga alpollenhalter. Eventuella regn- eller blötsnöområden som passerar under onsdagen medför att risken för höga halter minskar tillfälligt.
I områden där alblomningen startat längs Norrlands kustland är risken för höga alpollenhalter stor medan det norr därom är ett mindre område där risken är förhöjd eller liten. Nordliga vindar innebär att det för de närmaste dagarna inte transporteras pollen söderifrån.

Alm

Blomningen hos alm är i startgroparna upp till och med Mälardalen men bakslag i värmen innebär att risken för höga halter ännu är liten, eller möjligen förhöjd i allra sydligaste Sverige.

Hassel

Det mesta av hasselns blomning är förbi i dess naturliga utbredningsområde upp till och med sydvästra och östra Svealand och risken för höga halter är nu liten.

Sälg

Längst i söder börjar sälgen att blomma men under prognosperioden råder liten risk för höga halter av sälgpollen.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2017-03-27