Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 28 - 29 juni

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 2

Björk

Riskkarta 1

Viden

Riskkarta 1

Gräs

Gräsen fortsätter att blomma intensivt i Götaland och Svealand och det är stor risk för höga gräspollenhalter vid uppehållsväder. Även i delar av södra Norrland finns det nu en stor risk för att gräspollenhalterna kan nå höga nivåer och längre norrut, upp över norra Norrland bedöms risken för höga halter vara förhöjd. I nordligaste Norrland samt i fjälltrakterna bedöms risken för höga gräspollenhalter vara liten. Regn sänker pollenhalterna temporärt, oftast till låga halter eller ingen pollenförekomst alls vid rikligare regnmängder. Efter regn stiger dock pollenhalterna snabbt igen. Kartbilden visar situationen vid uppehållsväder.

Björk

Nu är det endast i de norra fjälltrakterna som det lokalt kan finnas en förhöjd risk för höga björkpollenhalter.

Viden

Det finns viden som fortfarande blommar främst i Norrlands fjälltrakter och lokalt finns en liten risk för att halterna av videpollen kan vara höga.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2016-06-27