Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 21 - 23 augusti

Risknivåer

Gräs

Riskkarta 1

Gråbo

Riskkarta 2
Riskkarta 3
  • Sluttampen för gräs och gråbo


    Så här i slutet av pollensäsongen råder liten risk för att halterna av gräs- och gråbopollen ska bli höga.

    Gräs Risken för höga gräspollenhalter är nu liten i hela landet. Av erfarenhet vet vi att augusti månad mestadels uppvisar låga halter av gräspollen från gräs som blommar sent (t.ex. vass, kvickrot, blåtåtel) eller från gräs som blommar om.Gråbo Blommande gråbo finns fortfarande i hela landet men blomningen går mot sitt slut. Vid uppehållsväder finns i Sydsverige åtminstone en liten risk för höga pollenhalter intill blommande bestånd av gråbo.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2018-08-20