Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Prognos för hela landet

Kartorna visar i vilka delar av landet det finns risk för höga halter av olika pollenslag. Färgerna visar hur stor risken är.

Om du vill du använda kartorna eller prognosen, ska du kontakta oss först.

Pollenriskprognos 22 - 24 augusti

Risknivåer

Gråbo

Riskkarta 1

Gräs

Riskkarta 2


Riskkarta 3
  • Gräs som blommar om och sena exemplar av gråbo


    Ännu kan det finnas en förhöjd risk för höga halter av gråbo i närheten blommande bestånd samt en liten risk för höga halter av gräspollen.

    Gråbo Blommande gråbo finns fortfarande i hela landet, men blomningen går mot sitt slut. Vid uppehållsväder finns i Götaland, Svealand samt i sydligaste Norrland fortfarande en förhöjd risk för höga pollenhalter risk intill blommande bestånd av gråbo. I Norrlands inland och i fjälltrakterna är gråbon inte lika vanlig och här råder liten risk för höga halter.Gräs
    Fortfarande finns flera gräsarter som kan blomma, men nu bedöms risken för höga gräspollenhalter att vara liten i hela landet. Av erfarenhet vet vi att augusti månad mestadels uppvisar låga halter av gräspollen men gräs som blommar sent (t.ex. vass, kvickrot, blåtåtel) eller gräs som blommar om kan lokalt och tillfälligt höja pollenhalterna.

Risknivåerna

Liten/ingen (ljust gul) innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd (gul) betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor (röd) - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Sidan uppdaterad 2017-08-21