Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollen- och mögelsporgrafer Stockholm 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstationen i Stockholm gör också grafer över mögelsporerna Alternaria och Cladosporium.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart:12 feb

Al, björk och ek

Mätstart: 12 feb

Gräs, syror och skräppor samt gråbo


En, gran och tall


Mögelsporer Alternaria


Grafen visas när säsongen har startat.

Mögelsporer Cladosporium


Grafen visas när säsongen har startat.

Sidan uppdaterad 2019-02-15