Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollen- och mögelsporgrafer Stockholm 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstationen i Stockholm gör också grafer över mögelsporerna Alternaria och Cladosporium.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart:12 feb

Al, björk och ek

Mätstart: 12 feb

Gräs, syror och skräppor samt gråbo


Grafen visas när säsongen har startat.

En, gran och tall


Mögelsporer Alternaria


Grafen visas när säsongen har startat.

Mögelsporer Cladosporium


Grafen visas när säsongen har startat.

Sidan uppdaterad 2019-02-15