Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Umeå 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Al, björk samt sälg och viden

Mätstart: 18 mars

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2018-05-08