Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Borlänge idag

Ingen uppgift

Bräkne-Hoby idag

Ingen uppgift

Eskilstuna idag

Ingen uppgift

Forshaga idag

Ingen uppgift

Gävle idag

Ingen uppgift

Göteborg idag

Ingen uppgift

Hässleholm idag

Ingen uppgift

Jönköping idag

Ingen uppgift

Kristianstad idag

Ingen uppgift

Malmö idag

Ingen uppgift

Norrköping idag

Ingen uppgift

Nässjö idag

Ingen uppgift

Piteå idag

Ingen uppgift

Skövde idag

Ingen uppgift

Stockholm idag

Ingen uppgift

Sundsvall idag

Ingen uppgift

Umeå idag

Ingen uppgift

Visby idag

Ingen uppgift

Västervik idag

Ingen uppgift

Östersund idag

Ingen uppgift

Välkommen till Pollenrapporten

Pollenriskprognos 2 - 9 september

Risknivåer

Gråbo

Riskkarta 1

Gräs

Riskkarta 1

Malörtsambrosia

Riskkarta 3
ljusgul kvadratisk symbol

Liten risk för höga halter

brandgul kvadratisk symbol

Förhöjd risk för höga halter

röd kvadratisk yta

Stor risk för höga halter

 • Sluttampen av säsongen - sporadisk förekomst av pollen framöver


  Detta är den sista riskprognosen för säsongen. Ännu en tid fortsätter pollen från både gräs och gråbo att förekomma i luften, om än i låga halter. Den ur allergisynpunkt besvärliga malörtsambrosian blommar i Sverige sent på säsongen, med start i slutet av augusti och fram till frosten. Ofta hinner den inte sätta frö. Pollen från malörtsambrosians blomning i Sverige noteras sporadiskt i låga halter men en betydande andel av de malörtsambrosiapollen vi brukar registrera i våra fällor kommer istället med vinden från malörtsambrosians blomning på kontinenten. För den närmaste veckan finns ingen uppenbar risk för fjärrtransport.
 • 31 aug 2022
  Malörtsambrosia. Foto: Pia Östensson

  Pollensäsongen lider mot sitt slut


  Snart är de sista pollenprognoserna levererade men pollen kan förekomma långt in på hösten. Flera av Sveriges mätstationer fortsätter att mäta pollenförekomsten och de presenteras i form av grafer med uppmätta halter på vår webbsida.
  Läs notisen
 • 12 aug 2022
  Phragmites australis - vass. Foto: Pia Östensson

  Än är inte pollenfaran över... Den lurar i vassen...


  Pollensäsongen börjar lida mot sitt slut och halterna av pollen är nu mestadels låga till måttliga men någon dag kan fortfarande gräs- och gråbopollen uppnå höga halter i områden där det finns gott om...
  Läs notis

Använda våra prognoser?

Om du vill använda våra prognoser, kartorna eller graferna ska du kontakta oss först.

Vi vill bli bättre

Vad tycker du om pollenrapporten.se?