Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Du är här:

Om pollen

Pollen är små korn som bildas i växternas hanorgan, ståndarna. I pollenkornen finns växtens hanceller. Pollen sprids på flera sätt, med insekter, vind och ibland vatten.

Många växter sprider pollen med vinden och ofta bildar just dessa vindpollinerande växter enorma mängder pollen. Flera av dem, som till exempel gräs, björk, hassel och al har allergiframkallande pollen.

Allergitips

I menyn till höger finns mer information om hur vi gör prognoser och vid vilka platser runt om i landet vi mäter pollen tillsammans med våra samarbetsparter. Att regelbundet ta del av prognoserna är ett hett tips till alla allergiker för att få hjälp att planera sin vardag.

Vill du jämföra dina allergisymptom en viss dag med de pollenhalter som är aktuella visar våra pollengrafer de halter som har uppmätts vid mätstationerna.

Höga eller låga halter? Stor eller liten risk?

När mängden pollen mätts upp och analyserats omvandlas mängdvärdena i våra lokala prognoser till fyra mängdklasser: låga halter, måttliga halter, höga halter och mycket höga halter av pollen.

När vi gör våra prognoser för pollensituationen i hela landet bedömer vi istället risken för höga halter, och om denna risk är liten, förhöjd eller stor.

Mer om halter

Mer om risker

Sidan uppdaterad 2020-09-24

Använda våra prognoser?

Våra prognoser är tillgängliga genom ett öppet API.

Prognos på mobilen

pollenrapporten.se funkar bra på smartphone, läsplatta och vanlig dator.

Sidan uppdaterad 2020-09-24