Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Du är här:

Allergiframkallande pollen

Här hittar du de växtgrupper som i Sverige anses vara allergiframkallande.

Al.

Alar

Två arter finns i Sverige, klibbal i söder och gråal i norr.

Alar är sumpmarksträd som förekommer längs stränder och dikesrenar och i fuktstråk. I norra Sverige även som skogsträd.

Blommar februari-maj i varierande omfattning från år till år.

Geografisk utbredning och mer om alar

Alm

Almar

De tre arter som finns i Sverige är skogsalm, vresalm och lundalm. Vanligt park- och prydnadsträd på grund av sin tålighet. Numera hårt drabbad av almsjukan. I södra Sverige även i viss mån ett skogsträd.

Blommar i april-maj i södra Sverige. Almpollen kan ibland också ge allergiska besvär hos björkpollenallergiker.

Geografisk utbredning och mer om almar

Björk

Björkar

Det förekommer tre arter med underarter och varianter i Sverige: vårtbjörk (hängbjörk), glasbjörk (med fjällbjörk) och dvärgbjörk.

Björken blommar från mitten av april och framåt, i fjällkedjan lokalt så sent som i juli. Förekommer i alla typer av terräng och landskap.

Geografisk utbredning och mer om björk

Bok

Bokar

En art i Sverige. Bokarna bildar skogar i Skåne och förekommer sporadiskt eller som parkträd norr därom.

Blommar normalt i maj. Halterna av bokpollen är vanligen måttliga, men höga halter kan förekomma vissa år.

Geografisk utbredning och mer om bok

Ek

Ekar

Det finns två arter i Sverige, ek och bergek.

Ekar blommar i maj. De förekommer som skogsträd upp till strax norr om Mälardalen.

Eftersom ek framförallt förekommer i kulturbygder och odlingslandskap, är ekpollenhalterna högre där än i själva skogen.

Geografisk utbredning och mer om ek

Kämpe

Groblad och kämpar

Åtta arter i Sverige. Gruppen utgörs av lågväxta örter som växer i gräsmattor, ängar och på havsstränder. Groblad är den vanligaste och mest spridda arten.

De olika arterna blommar vid olika tid, varför pollen kan förekomma från maj till augusti.

Geografisk utbredning och mer om groblad och kämpar

Gråbo

Gråbo

Till denna grupp hör egentligen sammanlagt nio arter, men gråbo är den absolut vanligaste av dem. Övriga arter är till exempel malört, strandmalört, fältmalört och åbrodd.

Gråbo är ett vanligt ogräs som växer vid vägkanter, byggarbetsplatser, jordhögar, lagårdsbackar och havsstränder.

Blommar i juli-augusti.

Geografisk utbredning och mer om gråbo

Timotej

Gräs

Drygt 150 arter i Sverige, varav ungefär 40 är någorlunda vanliga. Gräspollen är mycket lika varandra och alla anses allergena. Timotej (bilden) och hundäxing brukar dock nämnas speciellt vid allergitester.

Olika arter blommar vid olika tidpunkter på året, från maj till och med augusti. Blomningsmaximum inträffar normalt veckorna efter midsommar.

Geografisk utbredning och mer om gräs

Ambrosia

Malörtsambrosia

Malörtsambrosia är en invandrare från Nordamerika. Påminner om gråbo och förekommer i ungefär samma miljöer i främst södra Sverige, men är ovanlig och oftast tillfällig.

Växtens pollen anses vara bland de starkast allergiframkallande av alla pollenslag. Blommar i månadsskiftet augusti-september.

Geografisk utbredning och mer om ambrosia

Hassel

Hassel

En art i Sverige.

En buske som förekommer som undervegetation i framförallt lövskogar, men även i näringsrik barrskog upp till södra Dalarna och Ångermanland.

Blommar mycket tidigt, ibland redan i februari.

Geografisk utbredning och mer om hassel

Skräppa

Syror och skräppor

14 arter i Sverige, vanliga arter är ängssyra, krusskräppa, tomtskräppa. Syror och skräppor är låg-, medel- eller högväxta örter som växer i de flesta miljöer.

Blomningstiden för de olika arterna varierar, men är i huvudsak förlagd till sommaren.

Geografisk utbredning och mer om syror och skräppor

Sälg

Sälg och viden

Det finns 28 arter i Sverige, de flesta buskar, men även träd förekommer. Till gruppen hör också alla arter av pil.

Arterna inom gruppen blommar tidigt - i april och maj, lokalt i fjällkedjan även senare.

Geografisk utbredning och mer om sälg och viden

Sidan uppdaterad 2015-02-25
Sidan uppdaterad 2015-02-25