Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Ekar

Ek. Foto: Pia ÖstenssonFörstora bilden

Eken står för det robusta, kraftiga och orubbliga. Eken kan också symbolisera hög ålder eller långt liv. Få tänker på att också eken är vindpollinerad och kan ge upphov till pollenallergi.

Utbredningskarta ek

I Sverige finns två arter av ek, ek, Quercus robur, och bergek, Quercus petraea.

Ek förekommer som skogsträd i Götaland och södra Svealand. Norr om Dalälven finns ek i allmänhet bara i gynnsamma lägen eller planterad som prydnadsträd i parker och alléer.

Bergek förekommer mest längs kusterna från Bohuslän till Kalmartrakten.

Blommar från maj

Eken blommar normalt under andra halvan av maj och en bit in i juni.

Vissa år kan mycket höga halter av ekpollen förekomma. Eftersom ek framförallt förekommer i kulturbygder och odlingslandskap, är ekpollenhalterna högre där än i själva skogen.

Nedan ekpollen sett genom svepelektronmikroskop (SEM) respektive ljusmikroskop.

pollenkorn
pollenkorn
Sidan uppdaterad 2023-07-05
Sidan uppdaterad 2023-07-05