Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Du är här:

Forskning inom palynologi

Palynologi är läran om pollen och sporer. Palynologiska laboratoriet har omfattande samlingar av pollenpreparat och fotoarkiv och har tidigare bedrivit forskning kring pollen och sporer.

Vid Palynologiska laboratoriet har man tidigare studerat pollenkornens utveckling, strukturer och vävnadskemi. Man har också studerat pollenkornens morfologiska karaktärer som är användbara inom växttaxonomin.

Kunskap om förekomst och spridning av pollen i lufthavet ligger bakom de pollenprognoser för allergiker som vi gör under pollensäsongen varje år.

På nrm.se, Naturhistoriska riksmuseets webbplats, finns mer om laboratoriets palynologiska forskning:

Samlingar
Länk till annan webbplats.
Publikationer Länk till annan webbplats.
Databaser Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2016-01-29
Sidan uppdaterad 2016-01-29