Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Snart dags för höga pollenhalter

I år har vi en tidig vår och start på pollensäsongen, men är den ovanligt tidig?

Hänge hos gråal. Foto: Pia Östensson

Hänge hos gråal. Foto: Pia Östensson

I år startade vi pollenmätningarna i Stockholm den 9 februari och hittills har vi uppmätt ett par dagar med låga halter alpollen. I fjol startade mätningarna rekordtidigt, den 6 februari och vid två milda perioder i mitten och slutet av februari uppmättes måttliga halter av alpollen.Tidpunkten för att alpollenhalten börjar nå upp till lite mer kritiska nivåer för allergikerna är alltså något senare i år.

Gråal tidigare än klibbal

I fjol startade mätningarna i Borlänge den 19 februari och redan den 23 februari var halterna av pollen från gråal höga. I de här delarna av landet är gråal vanligt förekommande, i södra Sverige är klibbal vanligare.

Mätningarna för i år visar till och med den 26 februari endast låga alpollenhalter. När mätningarna startade i Sundsvall i fjol den 25 februari var halterna av alpollen måttliga medan det vid första mättillfället under gårdagen inte noterades någon förekomst av pollen.

Inga mätdata från södra Sverige

Från södra Sverige har vi inga aktuella uppgifter från mätningarna i Malmö, och övriga pollenmätstationer i Skåne och Blekinge har ännu inte startat. I fjol hade Hässleholm vid sin mätstart den 3 mars höga halter alpollen.

Danmark och Norge

Köpenhamn rapporterar just nu att de uppmätt måttliga halter av alpollen. Även Norge rapporterar att pollensäsongen har startat i kustnära områden i södra och mellersta Norge.

Sidan uppdaterad 2015-06-24