Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Fjärrtransport av malörtsambrosia

Det gångna veckoslutet noterades pollen från malörtsambrosia i flera av våra pollenfällor. Dessa pollen har transporterats med vinden från blomningen som pågår i Sydeuropa. En hel del gråbopollen har också följt med luftströmmarna.

Malörtsambrosia. Foto: Pia Östensson

Malörtsambrosia. Foto: Pia Östensson

Malörtsambrosian blommar sent

I Sverige inleder malörtsambrosian vanligtvis sin blomning under september och kan hittas blommande långt in i oktober. Men framförallt blommar den i sydöstra Europa och pollen från blomningen där kan vid vissa vindförhållanden följa med vindarna upp till oss i Norden.

Fjärrtransport den gångna helgen

Under det senaste lördags- och söndagsdygnet (23-24 september) inträffade en sådan episod av fjärrtransport. Från helgens mätningar som hittills har analyserats har pollen från malörtsambrosia påträffats i Göteborg, Stockholm, Eskilstuna och Gävle.

Mer om malörtsambrosia

Arten tillhör släktet Ambrosia - malörter och ingår i familjen Asteraceae — korgblommiga växter. I samma familj hittar man växter som solros, aster, maskros och gråbo.

Precis som gråbo är malörtsambrosian mycket besvärlig för många allergiker och en av de vanligaste orsakerna till allergi i till exempel USA. Det är en ganska oansenlig växt som dock kan bli nästan 2 meter hög beroende på näring- och vattentillgång.

Den har små, oansenliga blommor och som de flesta vindpollinerade växter satsar de på stor pollenproduktion i stället för färgglada blommor som ska locka insekter.

En invasiv växt från Nordamerika

Malörtsambrosian kommer ursprungligen från Nordamerika men sprider sig snabbt i andra delar av världen. Frön sprider sig bl.a. via spannmål, solrosfrön och fågelfröblandningar.

I stora delar av Europa har den blivit ett allvarligt problem. I Sverige är den ännu inte vanlig, främst för att malörtsambrosian är en ettårig växt samt en kortdagsväxt. Det vill säga den gillar inte långa ljusa nätter utan det måste vara ett visst antal mörka timmar (ca 8-9 h) per dygn för att den ska inleda sin blomning.

Eftersom den blommar sent och fröna sällan hinner mogna innan plantan dör av frost eller snöfall, minskar risken för spridning. Långa varma höstar ökar dock risken för att fröna ska hinna mogna och att plantan kan sprida sig.

Oftast låga halter

Det är sällan det registreras annat än enstaka ambrosiapollen vid våra Svenska mätstationer. I närheten av plantan kan halterna dock bli höga. Den återfinns ofta i vår närhet, speciellt under fågelmatarställen där frön från malörtsambrosia följt med fågelfröblandningarna.

Sidan uppdaterad 2017-09-26