Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Start för pollensäsongen

Så här års är det ofta hit och dit med temperaturerna. Kommande vecka blir det kallare i hela landet. När det blir kallt igen kan hasseln ”stänga av” sin påbörjade blomning. Samtidigt är det en stor fördel om man startar stationerna för pollenmätningar så tidigt som möjligt. För när det plötsligt blir mildväder så sätter blomningen snabbt igång.

Hasselhänge. Foto: Agneta EkebomFörstora bilden

Hasselhänge. Foto: Agneta Ekebom

Hassel och al blommar i Skåne

De sydligaste mätstationerna är igång och registrerar pollen sedan den 25 januari. I Kristianstad, Hässleholm och Malmö har man noterat låga halter av hassel- och alpollen. För Skånes del säger vi att pollensäsongen för hassel och al nu är igång. Mätstationerna i Eskilstuna, Stockholm och Visby gör också registreringar men där har inga pollenhalter noterats ännu. Beroende på det lokala vädret väntas övriga stationer i landets södra del komma igång under februari medan de nordligaste stationerna börjar mätningarna senare.

Svajande temperaturer tufft för biologin

Vid den här tidpunkten på året kan det vara lite hit och dit med temperaturerna. För några veckor sedan mildväder, just nu sjunkande temperaturer. På nätterna är det rejält under noll längst i norr och strax runt nollan i Skåne. Kommande vecka blir det återigen kallare i hela landet. Dessa svängningar stör givetvis de biologiska processerna hos hassel och al, som ju är de tidigast blommande trädarterna. När det blir kallt igen kan vissa hasselindivider och hasselbestånd ”stänga av” sin blomning.

Tidiga mätningar fångar trender i blomningsstart

Samtidigt är det en stor fördel om man kan starta stationerna för pollenmätningar så tidigt som möjligt, bara vädret gör att mätutrustningen fungerar. För när det plötsligt blir milt väder så sätter blomningen snabbt igång och då vill vi fånga de första pollenkornen. Detta är viktigt för att kunna varna landets alla allergiker. Det är också viktigt ur ett längre tidsperspektiv – att år från år kunna jämföra och se trender som kan peka på till exempel en klimatförändring.

Sidan uppdaterad 2018-02-21