Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollen i luften

Enstaka hasselbuskar har redan börjat blomma och släpper pollen. Även vissa alar, gråal - den art som är vanligast i norr men som förekommer sparsamt i södra Sverige är i startgroparna för att sprida sitt pollen, åtminstone i Stockholmstrakten. I närheten av de buskar och träd som blommar kan allergiker känna av besvär.

Hasselhänge 2020-01-09 i Stockholm. Foto: Agneta EkebomFörstora bilden

Hasselhänge 2020-01-09 i Stockholm. Foto: Agneta Ekebom

Mildväder = pollen

Med allt varmare vintermånader är det snart pollensäsong året runt. Det är inte längre ovanligt att enstaka hasselbuskar börjar blomma redan i december. Blomningen hos hassel slås sedan "av och på" under kalla, respektive milda perioder i januari och februari. Även pollen från al kan förekomma tidigt på året. Gråal är mer vanlig i norr men där den förekommer söderöver kan den, som hasseln, blomma mycket tidigt.

Svårt att mäta pollen under vintern

Pollenfällan har inte direkt några problem med kylan men däremot med temperaturväxlingar mellan fukt och kyla. Pollenfällans smala öppning där luften sugs in täpps lätt igen av rimfrost, snö eller is. Hög relativ luftfuktighet hämmar också pollenspridningen effektivt. Ett annat problem är att luften på vintern är för kall och därmed ”stillastående”. Pollenkorn från några få blommande hasselbuskar blandas inte upp i luftlagren i någon större utsträckning och når då inte till pollenfällan. En känslig pollenallergiker som passerar intill ett par blommande hasselbuskar kan däremot konstatera att pollensäsongen har startat.

Att mäta pollen och att göra en prognos

I Stockholm har vi i veckan, 7/1 startat pollenfällan och om vi lyckas fånga några pollen rapporterar vi det den kommande veckan. För det stora flertalet av landets mätstationer innebär begränsade resurser att mätningarna i vissa fall får dröja till februari (mars).

Att mäta hur mycket pollen det är i luften är en förutsättning för att kunna ställa en pollenprognos, men så snart pollenmätningarna startar drar också prognosverksamheten igång.

Sidan uppdaterad 2020-01-15