Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Slut på den svenska pollensäsongen

Ta en titt på nästa säsong

Björkhänge på hösten

Björkhänge på hösten

Nu är växtsäsongen i stort sett över i Sverige och därmed även pollensäsongen. Örterna vissnar ner och perenna växter och träd går i vintervila. De flesta växter kommer att börja producera pollen igen när deras växtsäsong kommer igång till våren eller sommaren men några träd ligger redan i startgroparna med färdiga pollen.

Björk och hassel

Pollen från till exempel björk och hassel anläggs redan under sommaren och ligger och väntar på rätt de rätta förutsättningarna. Båda behöver en tid av kyla och sedan värme för att sätta igång spridningen av pollen. Varje art har sina särskilda kriterier och gänsvärden för hur mycket värme de behöver och i många fall är också dagslängd ett kriterium som styr blomningsstarten. Blomningen hos björk kan till exempel inte komma igång förrän till våren medan vissa hasselbuskar ibland kan släppa några pollen under milda dagar i december-januari. Mängden hasselpollen som sprids vid den årstiden är mycket liten men intill en blommande hassel kan känsliga allergiker känna av besvär.

Sidan uppdaterad 2020-10-21