Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Slutet, eller en ny början på pollensäsongen

Sensommarens pollen från gräs, gråbo och malörtsambrosia har alla klingat av till nivåer så låga att de inte går att mäta. Närmast väntar istället lika låga halter av pollen från hassel.

Hassel med några hängen som släpper pollen i december 2020.Förstora bilden

Hassel med några hängen som släpper pollen i december 2020. Foto Agneta Ekebom

Nu är växtsäsongen i stort sett över i Sverige och därmed även pollensäsongen. Örterna vissnar ner och perenna växter och träd går i vintervila. De flesta växter kommer att börja producera pollen igen när deras växtsäsong kommer igång till våren eller sommaren men några träd ligger redan i startgroparna med färdiga pollen.

Björk och hassel

Pollen från till exempel björk och hassel anläggs redan under sommaren och ligger under vintern och väntar på de rätta förutsättningarna. Båda behöver en tid av kyla och sedan värme för att sätta igång spridningen av pollen. Varje art har sina särskilda kriterier och gränsvärden för hur mycket värme de behöver och i många fall är också dagslängd ett kriterium som styr blomningsstarten. Blomningen hos björk kan till exempel inte komma igång förrän till våren medan vissa hasselbuskar ibland kan börja släppa pollen under milda dagar i december-januari, eller så tidigt som i november. Mängden hasselpollen som sprids under vintern är mycket liten men intill en blommande hassel kan känsliga allergiker känna av besvär.

Sidan uppdaterad 2021-11-16