Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Liten pollenskola - bok

En bok, flera böcker, en bokskog... Boken är ett av våra sydligaste inhemska träd och därför är det inte så många norr om Skåne och Blekinge som har någon större erfarenhet av träslaget... eller dess pollen.

Bokskog om våren. Foto: Pia ÖstenssonFörstora bilden

Bokskog om våren. Foto: Pia Östensson

Bok

Bok (Fagus silvaticus) är ett storvuxet träd med släta löv som bildar täta skogar nästan helt utan undervegetation. Det blir vanligen mellan 25-35 meter men kan bli upp till 45 meter högt. Den förekommer naturligt i upp till Västergötland och Småland med utpost på Omberg i Östergötland, men finns odlad längre upp i landet. De största skogarna är dock i Skåne och Blekinge.

Den föredrar väldränerade sluttningar på kalkrik mark och gärna i områden med hög luftfuktighet.

Bokens hanblommor. Foto: Pia Östensson

Bokens hanblommor. Foto: Pia Östensson

Bokens honblommor. Foto: Pia ÖstenssonFörstora bilden

Bokens honblommor. Foto: Pia Östensson


Pollenspridning

Boken blommar från slutet av april till mitten av maj. Dess pollen sprids med vinden och kan nå höga halter i eller i näheten av bokskogar.

Bokpollen - ljusmikroskopbild. Foto: Björn GeddaFörstora bilden

Bokpollen - ljusmikroskopbild. Foto: Björn Gedda

Bokpollen - elektronmikroskopbild. Foto: Björn GeddaFörstora bilden

Bokpollen - elektronmikroskopbild. Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Sidan uppdaterad 2022-05-23