Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollensäsongen 2022 startar

Nu finns hasselhängen i södra Sverige som börjat sträcka på sig men någon pollenspridning har inte noterats. För alar som växer naturligt i Sverige är blomningen ännu en bit bort men för andra arter av alar som har planterats som stadsträd och i parker är pollenspridningen ett faktum vid gynnsamt väder.

Inget pollensläpp ännu. Hanhänge från kaukasisk al (Alnus subcordata) i Stockholm 4 januari 2022. Foto Agneta EkebomFörstora bilden

Inget pollensläpp ännu. Hanhänge från kaukasisk al (Alnus subcordata) i Stockholm 4 januari 2022. Foto Agneta Ekebom

En titt på blomningssituationen och pollenläget i Europa visar att det kring årsskiftet var mycket milt väder i Tyskland och att det gav upphov till den allra första och tidiga toppen av pollen från hassel och från al.

Planterade alar i Tyskland

I Tyskland anger man att det för närvarande och uteslutande är berlineralen (Alnus × spaethii), som bidrar med alpollen och hur mycket pollen som förekommer lokalt beror på hur många träd respektive stad eller kommun har planterat. Den senaste veckan har det rapporterats lite lägre pollenhalter från Tyskland och Österrike då vädret varit mer vintrigt och ogynnsamt för pollenspridning och på vissa håll har berlineralarna redan blommar klart.

Blomning i Sverige

I städer i södra Sverige är det relativt vanligt med planterade träd av berlineral. Det förekommer också att kaukasisk al (Alnus subcordata) planteras i botaniska trädgårdar och den kan blomma i januari. Sedan någon vecka tillbaka är berlineralar i Malmö redo att blomma. Att tidigblommande hassel och al är redo att börja blomma är inte samma sak som att blomningen börjar. När blomningsstarten har uppnåtts har växterna en potential att släppa ut pollen men det sker endast när väderförhållandena är gynnsamma.

I Danmark har mätningar startat och i Sverige pågår förberedelserna för att starta pollenmätningarna i Malmö.

Sidan uppdaterad 2022-01-19