Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Du är här:

Pollenlabb och mätstationer

Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet samarbetar med en rad aktörer. Tillsammans mäter vi under 2021 pollen på förhoppningsvis 20 platser i Sverige. För mätstationen i Stockholm finns en av världens längsta mätserier av luftburet pollen medan det på andra håll i landet helt saknas pollenmätningar.

De senaste åren har det funnits 20 pollenfällor i Sverige men inför säsongen 2021 var de fyra nordligaste mätstationerna i Sverige, Boden, Umeå, Östersund och Sundsvall, stängda. Detta berodde på att bemanning och finansiering saknades. Under våren har det jobbats febrilt för att lösa problemet. Tillfälliga, men inte optimala lösningar har nu medfört att alla de nordliga stationerna har kunnat starta mätningarna igen och det finns åter pollenprognoser för Norrland.

En orsak till att det plötsligt saknades mätningar för Norrland är att det saknas en övergripande nationell organisation och finansiering för pollenprognosverksamheten i landet. Var mätstationerna är placerade idag kan framstå som godtyckligt och inte minst i vilken grad de finansieras av t.ex. regionerna.

Mätstationernas placering

Eftersom resurserna är begränsade ska en mätstation helst ge data som är representativ för ett stort område samtidigt som den ska vara till hjälp för så många allergiker som möjligt. Placeringen ska grundas på vetenskapliga bedömningar av växt- och klimatzoner. Att hitta en fysisk placering, ett lämpligt tak där någon kan sköta utrustningen, är svårare än man kan tro. Att därtill ha finansiering för driften, för analys- och prognosarbetet, är ofta den verkliga haken. Antalet mätstationer i landet har varierat över tid, ofta beroende på en osäker ekonomisk situation. Vissa stationer har lagts ner och andra har tillkommit.

De sydliga och norra mätstationerna

Pollenlabb Göteborg

Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteransvarar för de sydliga mätstationerna i Göteborg, Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Bräkne-Hoby och Skövde samt de norra mätstationerna i Östersund, Sundsvall, Umeå och Piteå. Mätningar av luftburet pollen har bedrivits i Göteborg sedan 1975.

Kontakt

För pollenlaboratoriet i Göteborg ansvarar: Åslög Dahl, Fil. dr. Tel: 031-786 2664, mobiltelefon: 0707-55 69 62.

Pollenlabb Umeå

Pollenmätningarna i Umeå har bedrivits sedan 1979. Fram till och med 2020 har pollenmätningar bedrivits på fyra orter i norra Sverige, Umeå, Sundsvall och Östersund samt alternerat mellan Fyrkantskommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå. Från 2021 upphör Pollenlaboratoriet i Umeå med denna verksamhet.

Läs mer

Mellansvenska mätstationer

Palynologiska laboratoriet i Stockholm

Palynologiska laboratoriet ansvarar för mätstationerna i Stockholm samt i Nässjö, Visby, Forshaga, Gävle och Borlänge. Mätningar av luftburet pollen i Stockholm har bedrivits sedan 1973. Det är en av de längsta mätserierna i världen.

Kontakt

Palynologiska laboratoriet

Några pollenlabb finns på sjukhus

Eskilstuna

Mätstationen i Eskilstuna drivs i samarbete med Unilabs AB, Laboratoriemedicin på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Region Sörmland. Mätningarna i Eskilstuna har bedrivits sedan 1975.

Mer information om pollenmätningarna i Eskilstuna får du av Josefine Wiik på Unilabs, Mälarsjukhuset. Telefon: 0771-407740

Jönköping

Pollenmätningarna i Jönköping drivs i samarbete med Region Jönköpings län och Laboratoriemedicin på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Mätstationen har funnits sedan 1988.

Mer information om pollenmätningarna i Jönköping får du av Marita Skarstedt på Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov. Telefon: 036-322000

Norrköping

Mätstationen i Norrköping drivs i samarbete med Region Östergötland och Laboratoriemedicin sjukhus Norrköping på Vrinnevisjukhuset. Mätningarna i Norrköping har bedrivits sedan 1985.

Mer information om pollenmätningarna vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping får du av Mikaela Wering på Laboratoriemedicin sjukhus Norrköping. Telefon: 010-104 44 93

Västervik

Mätningarna av luftburet pollen utförs i samarbete med Avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin på Västerviks sjukhus och Diagnostiskt centrum, Region Kalmar län. Mätstationen i Västervik har funnits sedan 1987.

Mer information om pollenmätningarna i Västervik får du av Ann-Cathrin Petersen vid Klinisk kemi och transfusionsmedicin på Västerviks sjukhus. Telefon: 0490-86 100

Sidan uppdaterad 2021-06-03
Sidan uppdaterad 2021-06-03