Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Du är här:

Pollenlabb och mätstationer

Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet samarbetar med en rad aktörer. Tillsammans mäter vi pollen på 20 platser runt om i landet. För mätstationen i Stockholm finns en av världens längsta mätserier av luftburet pollen medan det på andra håll i landet helt saknas pollenmätningar.

Det finns 20 pollenfällor i Sverige och vi vill mycket gärna mäta pollen på fler ställen. Dessvärre saknas en övergripande nationell organisation och finansiering för pollenprognosverksamheten i landet. Var mätstationerna är placerade idag kan framstå som godtyckligt och inte minst i vilken grad de finansieras av t.ex. landstingen.

Mätstationernas placering

Eftersom resurserna är begränsade ska en mätstation helst ge data som är representativ för ett stort område samtidigt som den ska vara till hjälp för så många allergiker som möjligt.

Placeringen ska grundas på vetenskapliga bedömningar av växt- och klimatzoner.

Att hitta en fysisk placering, ett lämpligt tak där någon kan sköta utrustningen, är svårare än man kan tro. Att därtill ha finansiering för driften, för analys- och prognosarbetet, är ofta den verkliga haken.

Antalet mätstationer i landet har varierat över tid, ofta beroende på en osäker ekonomisk situation. Vissa stationer har lagts ner och andra har tillkommit.

De sydliga mätstationerna

Pollenlabb Göteborg

För de sydliga mätstationerna Göteborg, Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Bräkne-Hoby samt Skövde ansvarar Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Mätningar av luftburet pollen har bedrivits i Göteborg sedan 1975.

Kontakt

För pollenlaboratoriet i Göteborg ansvarar: Åslög Dahl, Fil. dr. Tel: 031-786 2664, mobiltelefon: 0707-55 69 62.

Mätstationerna i norr

Pollenlabb Umeå

För mätstationerna i norr, Umeå, Sundsvall och Östersund samt Fyrkantskommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå ansvarar Pollenlaboratoriet i Umeå AB. Pollenmätningarna i Umeå har bedrivits sedan 1979.

Mätstationen i Norrbotten alternerar vart fjärde år mellan de så kallade fyrkantskommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå.

Kontakt

För pollenlaboratoriet i Umeå ansvarar: Jan-Erik Wallin. E-post: Pollenlaboratoriet i Umeå, mobiltelefon: 070-6615101

Mellansvenska mätstationer

Palynologiska laboratoriet i Stockholm

Palynologiska laboratoriet ansvarar för mätstationerna i Stockholm samt i Nässjö, Visby, Forshaga, Gävle och Borlänge. Mätningar av luftburet pollen i Stockholm har bedrivits sedan 1973. Det är en av de längsta mätserierna i världen.

Kontakt

Palynologiska laboratoriet

Några pollenlabb finns på sjukhus

Eskilstuna

Mätstationen i Eskilstuna drivs i samarbete med Unilabs på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Landstinget Sörmland. Mätningarna i Eskilstuna har bedrivits sedan 1975.

Mer information om pollenmätning i Eskilstuna får du av Josefine Wiik på Unilabs, Mälarsjukhuset. Telefon: 016-10 59 00

Jönköping

Pollenmätningarna i Jönköping drivs i samarbete med Region Jönköpings län och Medicinsk diagnostik laboratoriemedicin på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Mätstationen har funnits sedan 1988.

Mer information om pollenmätningarna i Jönköping får du av Marita Skarstedt på Mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov. Telefon: 036-322000

Norrköping

Mätstationen i Norrköping drivs i samarbete med Region Östergötland och Klinisk kemi, Diagnostikcentrum på Vrinnevisjukhuset. Mätningarna i Norrköping har bedrivits sedan 1985.

Mer information om pollenmätningarna i Norrköping får du av Johanna Wärff, vid Klinisk kemi, Laboratoriemedicin vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Telefon: 010-104 44 93

Västervik

Mätningarna av luftburet pollen utförs i samarbete med Avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin på Västerviks sjukhus och Diagnostiskt centrum, Landstinget i Kalmar län. Mätstationen i Västervik har funnits sedan 1987.

Mer information om pollenmätningarna i Västervik får du av Ann-Cathrin Petersen vid Klinisk kemi och transfusionsmedicin på Västerviks sjukhus. Telefon: 0490-86 100

Sidan uppdaterad 2019-01-28
Sidan uppdaterad 2019-01-28