Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Du är här:

Risknivåer

När vi gör våra prognoser för pollensituationen i hela landet bedömer vi risken för höga halter, och om den är liten, förhöjd eller stor.

Liten/ingen innebär att risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.

Förhöjd betyder att det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.

Stor - nu bedömer vi att risken för att halten av ett givet pollenslag i luften ska nå höga nivåer någon gång under prognosperioden är större än 50%.

Höga, låga och måttliga halter

Sidan uppdaterad 2016-03-02
Sidan uppdaterad 2016-03-02