Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Du är här:

Tillgänglighetsredovisning

Naturhistoriska riksmuseet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur pollenrapporten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister i tillgängligheten till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi arbetar just nu med en ny version av pollenrapporten.se.
Genom att vi moderniserar den bakomligande tekniken kommer vi i ännu högre grad än tidigare på ett bra sätt kunna följa alla riktlinjer som gäller offentlig förvaltning.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Januari 2019 kom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se respektive rubrik nedan om vad som inte är tillgängligt. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem i den nya webbplats som börjar byggas hösten 2024.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Detta gör du genom att fylla i det här formuläret.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör i dagsläget manuella interna testningar av pollenrapporten.se samt genom de verktyg som publiceringssystemet tillhandahåller. Framöver ska vi ta hjälp av automatiserade kvalitetsverktyg.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen har sidor vars titlar inte alltid överensstämmer med sidans huvudrubrik (h1). Vi har även vissa sidor där rubrikföljden inte är hierarkisk. Vi behöver lägga till landmark för main samt bygga om så att inget innehåll ligger utanför landmarks.

Kontrast och färger

Vi har kontrastproblem i sidhuvudet, brödsmulor och puff-rubriker.

Navigation

Man kan inte tabba sig till menyn i mobilläge eller smalt webbläsarfönster.

Länkar

 • Den första länken på webbsidan medger inte hopp till huvudinnehållet.
 • Länkar med samma text i innehåll och titelattribut.
 • Det finns fall där titelattributet för länkelementet endast upprepar texten som finns i länken.
 • Vi behöver en bättre markering av fokuserade länkar vid tangentbordsnavigering.

Kompatibilitet

Vissa sidor har valideringsproblem.

Ramar

Vissa ramar saknar titel.

Tabeller

Vissa tabeller saknar titel och beskrivning.

Bilder

Alt-text saknas på äldre bilder på webbplatsen och på en del ikoner. Bildspelen på startsidan och avdelningssidan hämtar inte med sig bildernas alt-text.

Videor

Vissa filmer saknar länk just innan videon som leder till en sida där det finns en fullständig beskrivning av videon. Med fullständig beskrivning menas att allt som sägs och allt som händer skall återges. Nya inbäddade filmer, som finns på Youtube, innehåller dock textning.

Formulär

En del av våra formulär har tillgänglighetsproblem. Vi är medvetna om bland annat dessa brister:

 • Formkontroll utan titel och beskrivning
 • Datatabell utan titel eller summeringsattribut.

Dokument

Flera av webbplatsens länkade dokument har tillgänglighetsproblem, det är bland annat:

 • Dokument saknar en språkdefinition
 • Dokument är inte taggade
 • Dokument har ingen titel
 • Den första rubriken är inte alltid en heading 1
 • Bilder har ingen alternativ presentation
 • Rubrikstrukturen är inkorrekt
 • Tabeller har inga tabellrubriker

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem i den nya webbplats som börjar byggas hösten 2024.

Sidan uppdaterad 2024-02-12
Sidan uppdaterad 2024-02-12