Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollenkalender

I denna kalender kan du se hur halterna av våra vanligaste pollen normalt fördelar sig över årets månader. Du kan också se fördelningen av sporerna Cladosporium och Alternaria.

Kalendern baseras på över 20 års insamlade data. Den får endast användas för privat bruk. För annat användande behöver du tillstånd från Palynologiska laboratoriet.

Kontakta oss

Pollenkalender

Kalenderbild

Sporkalender

Kalenderbild

Mer om arterna

Vill du veta mer om de olika växtgrupper som anses allergiframkallande, om deras utbredning över landet och blomningstid? Läs mer om allergiframkallande pollen.

Sidan uppdaterad 2016-09-21