Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Abisko 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 2 maj. Tekniskt fel: 6-15 maj, 17-24 maj, 16-29 juni.

Al, björk och sälg och viden

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2023-09-11