Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Luleå 2013

Fyrkantskommunerna Boden, Luleå, Åiteå och Älvsbyn, turas om att mäta pollen. 2013 kommer mätningar och grafer från Luleå.

I graferna nedan kan du se uppmätta dygnsvärden indelade i låga, måttliga, höga och mycket höga halter. Graferna uppdateras i mån av tid under pollensäsongen.

Al, björk och sälg/vide

Mätstart 23 mars. Tekniskt fel 12-15 juni.

Graf över al, björk och ek

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Tekniskt fel 12-15 juni.

Graf över gräs, syror/skräppor och gråbo

En, gran och tall

Tekniskt fel 12-15 juni.

Graf över en, gran och tall
Sidan uppdaterad 2013-08-13