Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Borlänge 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 15 februari

Al, björk och ek

Mätstart: 15 februari

Gräs, gråbo och malörtsambrosia

Tekniskt fel: 15-18 samt 25-26 juni.

En, gran och tall

Tekniskt fel: 15-18 samt 25-26 juni.

Sidan uppdaterad 2018-09-14