Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Borlänge 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 23 januari

Al, björk och ek

Mätstart: 23 januari

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall


Sidan uppdaterad 2020-01-29