Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Borlänge 2022

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 22 februari. Tekniskt fel 22-29 juni.
Mätningarna avslutade 6 oktober.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-12-15