Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Borlänge 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 9 februari. Tekniskt fel: 4 - 6 april, 18 - 21 april, 27 - 28 april, 25-26 maj, 28-30 maj

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2023-05-31