Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Eskilstuna 2016

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 19 februari. Tekniskt fel 25 - 28 april.

Al, björk och ek

Mätstart: 19 februari. Tekniskt fel 25 - 28 april.

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Tekniskt fel 6 - 7 juli.

En, gran och tall

Tekniskt fel 6 - 7 juli.

Sidan uppdaterad 2017-01-04