Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Eskilstuna 2017

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 17 februari.

Al, björk och ek

Mätstart: 17 februari.

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

Tekniskt fel del av dygnet 7 juli.

En, gran och tall

Tekniskt fel del av dygnet 7 juli.

Sidan uppdaterad 2017-10-17