Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Eskilstuna 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 8 februari, tekniskt fel del av dygnen 21-22 maj.

Al, björk och ek

Mätstart: 8 februari, tekniskt fel del av dygnen 21-22 maj.

Gräs, gråbo och malörtsambrosia

Tekniskt fel 15-18 juni, 6-9 juli

En, gran och tall

Tekniskt fel 15-18 juni, 6-9 juli

Sidan uppdaterad 2018-09-14