Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Eskilstuna 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 2 februari. Tekniskt fel 14/2 - 17/2.

Al, björk och ek

Mätstart: 2 februari. Tekniskt fel 14/2 - 17/2.

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2020-03-13