Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Eskilstuna 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 8 februari. Tekniska fel: 27-28 april, 24-25 maj, 12-14 juni, 22 - 23 juli, 6 augusti, 24-25 augusti 31 augusti-1 september, 17-20 september

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-01-28