Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Eskilstuna 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 31 januari. Tekniskt fel: 6 - 7 februari, 12 - 13 februari, 7-10 juli.
Mätningarna avslutades 2 oktober.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2024-01-12