Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Eskilstuna 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart:

Hassel, alm, sälg och vide

Grafen visas när mätningarna har startat och hasselpollen har uppmätts.

Al, björk och ek

Grafen visas när mätningarna har startat och alpollen har uppmätts.

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Grafen visas när säsongen har startat.

En, gran och tall

Grafen visas när säsongen har startat.

Sidan uppdaterad 2023-01-11