Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Forshaga 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 28 mars

Al, björk och ek

Mätstart: 28 mars

Gräs, gråbo och malörtsambrosia

Tekniskt fel: 21-25 juni, 1- 2 juli, 26 -31 juli, 1-3 sep samt delvis 5-10 sep, 11-13 sep, 16-17 sep, 22 - 1/10.

En, gran och tall

Tekniskt fel: 18-19, 25-26 juni och 1-2 juli.

Sidan uppdaterad 2018-12-19