Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Forshaga 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 18 feb. Tekniska fel: 20/2 - 4/3, 21/3-25/3

Al, björk och ek

Mätstart: 18 feb. Tekniska fel: 20/2 - 4/3, 21/3-25/3

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall


Sidan uppdaterad 2019-09-13