Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Forshaga 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 15 mars. Tekniska fel 19 - 22 mars, 11 - 12 april, 26 april.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2021-04-29