Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Forshaga 2022

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 23 februari. Tekniska fel: 23 - 28 februari, 5 - 7 mars, 10 mars, 13 - 14 mars.
Mätningarna avslutades 3 oktober.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-12-15