Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Forshaga 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 13 februari. Tekniskt fel: 9 mars

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2023-04-13