Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Gävle 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och viden

Mätstart: 23 mars

Al, björk och ek

Mätstart: 23 mars

Gräs, gråbo och malörtsambrosia

Tekniskt fel: 21-24 juni

En, gran och tall

Tekniskt fel: 21-24 juni

Sidan uppdaterad 2018-12-19