Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Gävle 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och viden

Mätstart: 26 februari

Al, björk och ek

Mätstart: 26 februari

Gräs, syror och skräppor samt gråbo


En, gran och tall


Sidan uppdaterad 2019-03-07