Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Gävle 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och viden

Mätstart: 23 januari, avbrott i mätningarna 3 februari till 9 mars.

Al, björk och ek

Mätstart: 23 januari, avbrott i mätningarna 3 februari till 9 mars.

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall


Sidan uppdaterad 2020-12-11