Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Gävle 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 26 februari. Tekniska fel: 8-9 juli och 12-13 juli dubbelexponering.

Hassel, alm, sälg och viden

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2021-10-04